GDPR

GDPR

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ FIRMOU DEEP INNER SPACE

Společnost Deep Inner Space, Masarykovo Siebensterngasse 25/2/25, 1070 Wien, Austria a Markéta Rea Krausová, zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s GDPR. Všichni spolupracovníci, kteří s Vašimi osobními údaji nakládají, jsou vázáni mlčenlivostí a postupují v souladu se zákonem.

Jaké údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete při přihlášení na některou z našich akcí nebo při koupi našeho produktu. Jedná se zejména o jméno, příjmení, email, telefonní číslo, adresu bydliště. Zpracováváme také účetní a výjimečně platební údaje (IČO, DIČ, číslo platební karty, číslo účtu). Tyto údaje potřebujeme, abychom vám poskytli objednané služby a vedli účetnictví dle zákona. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu deseti let.

Projevíte-li zájem o zasílání našich novinek, inspirací a informací o našich akcích emailem, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa. Můžete vyjádřit dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů, který může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je uveden v každé zaslané zprávě. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu, kdy budeme zasílat informační newslettery.

S Vašimi osobními údaji nakládáme zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou.  Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii.

Můžete nás kdykoli kontaktovat a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme. Pokud máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.

Komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny?
Jiným subjektům údaje poskytujeme pouze z důvodu plnění zákonných povinností. Naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří Vaše osobní údaje zpracovávají, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

”Způsob jakým se vnitřní průvodci chovají mě často velice dojímá.
Zdá se, že znají naše vnitřní podmínky a že mají přístup k informacím, které ani já ani moji klienti neznají. Vědí přesně jakým tempem se terapie má dít. Jednají velice jemně a znale. Navíc mají smyls pro humor. Jsou to ti nejchytřejší a nejdovednější terapeuti, které jsem kdy potkal.
Nejen že jim jde o zdraví člověka, ale také o to, aby nalezl svoji celistvost.“

-Steve Gallegos-

Fakturační adresa:

Asociace pro výcvik:
Deep Inner Space
Siebensterngasse 25/2/25
1070 Wien,  Austria

Workshopy v ČR:
Adamovská 804/3
Praha 4, 14000

Kontakt

Markéta Rea Krausová
marketa.krausova@gmail.com
Tel: +420 737 441 133

Zůstaňme ve spojení

Adresa:

Asociace pro výcvik:
Verein Deep Inner Space Siebensterngasse 25/2
1070 Vienna Austria

Workshopy v ČR:
Adamovská 804/3
Praha 4, 14000

Zůstaňme ve spojení

Vaši emailovou adresu uchováváme za účelem zasílání newsletterů s pozvánkami na akce a zajímavostmi z oblasti osobního rozvoje. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat pomocí odhlašovacího odkazu v každém emailu. Správcem údajů je organizátorka Markéte Rea Krausová, která postupuje dle těchto zásad.

Kontakt

Markéta Rea Krausová
marketa.krausova@gmail.com
Tel: +420 737 441 133