VÝCVIK

Personal Totem Pole Process®.

VÝCVIK V HLUBINNÉ IMAGINACI

Personal Totem Pole Process®

Výcvik vás připraví na individuální provázení druhých procesem osobního totemu

Abychom získali kapacitu na provázení cestami HLUBINNÉ IMAGINACE patřičným způsobem, je nezbytné poznat svá vlastní zranění a stíny a uzdravit je nebo je transformovat. Proto se výcvik ZAMĚŘUJE NA VÁŠ VLASTNÍ PROCES. Různost lidí v rámci skupiny obvykle funguje jako katalyzátor pro zviditelnění vzorců našich reakcí. S pomocí zvířat je možné prozkoumat jejich původ a transformovat je. Váš vlastní růst a uzdravování vytváří základnu, na které  závisí KVALITA VAŠÍ SCHOPNOSTI PROVÁDĚT PROCESEM DRUHÉ.

Výcvik nabízí velmi intenzívní sebezkušenostní a současně vysoký výukový standard. Je zaručen dostatečný prostor a čas na individuální proces každého účastníka, taktéž dostatečný prostor na vlastní praxi.

Klíč k osvojení si této metody je plně se odevzdat svému vlastnímu léčivému procesu, kde zásadně, někdy vážně a někdy hravě navazujete a prohlubujete vztah s vnitřními zvířaty. Respektování a úcta ke zvířatům a k člověku, který je provázen, je podstatou přístupu. Provázení procesem je založeno na nezasahování ze strany průvodce a na schopnosti rozpoznat, kdy ho samotného rozhodil klientův proces a co v takové situaci dělat.

Výcvik trvá TŘI ROKY. Každý rok se skládá ze tří pětidenních bloků (jeden blok je vždy středa až neděle).  Je důležité, aby skupina byla konstantní po celé tři roky. Proto jsou základními požadavky na účastníky zachování kontinuity a ochota vydat se do hlubokých procesů.

Výcvik v metodě HLUBINNÉ IMAGINACE – vnitřní cesty je CERTIFIKOVÁN asociací Deep Inner Space.

Výcvik vede Raffaella Mayana Romieri (Vídeň, Rakousko)

4. běh výcviku: 2022 – 2025 – přihlášky otevřeny!

TERMÍNY:

Začátek výcviku 14. – 18.  září 2022

Následující termíny:
18. – 22. 1. 2023
24. – 28. 5. 2023
20. – 24. 9. 2023 a dále v režimu leden, květen, září.

Výcvik je intenzívní: 9 x pětidenní blok v průběhu tří let, mezi bloky 1x on-line večer, praxe mezi bloky, je veden v angličtině a tlumočen do českého jazyka.

PŘEDPOKLADY VÝCVIKU

  • kontinuita a ochota zapojit se do hlubokých procesů
  • předchozí zkušenost s Hlubokou imaginací (účast na semináři DI nebo vedené cestě v individuálním rámci)
  • předchozí zkušenost s prací s lidmi výhodou
  • předchozí zkušenost na své vlastní cestě sebe-uvědomění
  • ochota a schopnost jednat na základě své vlastní zodpovědnosti

OBSAH  VÝCVIKU

  • čakrová zvířata a rada
  • zvířata čtyř způsobů vědění (myšlení, vnímání, cítění a představivost) a rada
  • zvířata smyslů (zrak, sluch, čich, chuť, dotyk)
  • cesty do snů a polaritní práce
  • vztahové cesty dvou lidí

Pracujeme jak ve velkém kruhu celé skupiny, tak ve skupinkách po dvou, kde můžete cvičit a prozkoumávat své vlastní kvality vedení. Zpětná vazba bez posuzování tvoří důležitou základnu pro možnost učit se ze zkušenosti.

VLASTNÍ PROCES A VEDENÍ

Během celého výcviku mezi jednotlivými moduly:
Alespoň dvě setkání účastníků ve dvojicích za účelem cvičení vedení a prohloubení vlastního procesu cestováním (možnost přes Skype či telefon)

1. rok: Navíc alespoň 6 vlastních cest v individuálním rámci, vedených certifikovaným průvodcem Hluboké imaginace
2 + 3. rok: Navíc alespoň 6 vlastních cest v individuálním rámci, vedených certifikovaným průvodcem Hluboké imaginace, a alespoň 8 vedení jedné osoby, včetně dokumentace

Účast ve výcviku je na konci třetího roku stvrzena certifikátem od rakouské asociace Deep Inner Space.

POŽADAVKY NA ÚČASTNÍKY

Výcvik probíhá v 9 pětidenních částech během 3 let. Skupina je uzavřenou vyvíjející se jednotkou. Účastníci se zavazují k zachování kontinuity, absolvování celého výcviku a k ochotě vydat se do hlubokých procesů.
Jednotlivé bloky na sebe navazují. Vynechání modulu je možné doplnit 3 individuálními cestami s lektorkou (možno i po skype). Navíc je potřeba doložit 2 cesty v roli průvodce s druhým účastníkem výcviku. Absence je možná jednou za výcvik. Řeší se pak individuálně.

MÍSTO

Bude upřesněno.

CENA

ROČNÍ ŠKOLNÉ 1.700 € (bez jídla a ubytování)
Ubytování a stravování cca 700-900Kč/osoba/den)

PŘIHLÁŠKA

Pro přihlášku pište na marketa.krausova@gmail.com.
Součástí přihlášky je motivační dopis, kde můžete uvést životní historii, jak se cítíte v životě, v rodině, v práci, s přáteli, vaše sny a vize, minulé události, které byste chtěl/a hlouběji prozkoumat a především popiště vaši motivaci k výcviku. Tyto informace jsou důvěrné a jsou pouze pro lektorku a její práci při výcviku. Tento dopis pošlete v angličtině nebo němčině. Přihlášku pak zašlete na adresu uvedenou na formuláři.
Potvrzení vaší přihlášky obdržíte emailem spolu s číslem účtu, kam zaslat zálohovou platbu. Vaše přihláška je platná, jakmile obdržíme zálohovou platbu.

PLATBA

Při přihlášení se hradí zálohová platba € 400, která vám bude odečtena z poslední platby školného. Školné se hradí v ročních platbách (€ 1.700) a je splatná vždy 2 měsíce před začátkem prvního bloku výcviku v daném ročníku. Platbu je možné rozložit do 3 plateb se splatností vždy měsíc před každým blokem s navýšením 5%. Tuto možnost rozložené platby je nutné předem dohodnout.

Storno podmínky:
V případě zrušení účasti dříve než 3 měsíce před začátkem výcviku se vrací zálohová platba snížená o manipulační poplatek € 80. Při pozdějším zrušení / nedokončení / přerušení výcviku se školné nevrací a závazek uhradit celý výcvik trvá.

Již proběhlé výcviky:

1. výcvik: duben 2016 – říjen 2018 – 10 absoloventů
2. výcvik: listopad 2016 – únor 2019 – 11 absoloventů
3. výcvik: červen 2020 – únor 2023 – stále probíhá

4. běh výcviku: 2022 – 2025 – přihlášky otevřeny! 

Fakturační adresa:

Asociace pro výcvik:
Deep Inner Space
Siebensterngasse 25/2/25
1070 Wien,  Austria

Workshopy v ČR:
Adamovská 804/3
Praha 4, 14000

Kontakt

Markéta Rea Krausová
marketa.krausova@gmail.com
Tel: +420 737 441 133

Zůstaňme ve spojení

Adresa:

Asociace pro výcvik:
Verein Deep Inner Space Siebensterngasse 25/2
1070 Vienna Austria

Workshopy v ČR:
Adamovská 804/3
Praha 4, 14000

Zůstaňme ve spojení

Vaši emailovou adresu uchováváme za účelem zasílání newsletterů s pozvánkami na akce a zajímavostmi z oblasti osobního rozvoje. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat pomocí odhlašovacího odkazu v každém emailu. Správcem údajů je organizátorka Markéte Rea Krausová, která postupuje dle těchto zásad.

Kontakt

Markéta Rea Krausová
marketa.krausova@gmail.com
Tel: +420 737 441 133